Pashto Parstoday دا پاڼه نوره دوام نلری دا په بدله شوه
یکشنبه, 01 مارس 2015 15:37

دترهګرۍ په هکله د منیر حسین طوری رالیږلی نظم

رادیو کار کونکو سلامونه مو ومنئ
پس د سلامہ عرض دے چی زہ تاسو تہ دترهګرۍ په باب یو نظم دراستوم،ھیلہ دہ چی د خوښئ وړ مو وگرځی،
منیرحسین طورے کرم ایجنسئ

 

 

ترھہ گری  

 

دا فنډونہ چې ئې مخې تہ پراتہ دی

زمونږ پلار واړہ بچی ورتہ حلال کړل

ولی بیا بہ ھم زمونږ نہ وفا غواړی

چی بچی واړہ ھمدی ورتہ حلال کړل

 

ھغوې  ھم  لہ ھغہ ځایہ کډې وکړې

کوم ھندوان چې پہ تیراہ کې وسیدلو

اوس ھغوې ھم د حالاتو قربانی شول

چې  ئې  چرچ کې جشنونہ جوړولو

 

چې د عدم تشدد پہ وسلې لیس وو

 ډیر بې دریغہ ئې ھغہ ھم وویژلو

اکوړی کې ئې خوشحال بابا آزار کړو

د رحمان مزار ئې ھم ولړزولو

 

د اللہ پہ کور مې ھم حملې شورو دی

بل پہ وینو باندې سرې امام باړې دی

دې حالاتو پہ مونږ داسې کانې وکړې

چی ډیوې د امیدونو مې نن مړې دی

 

   میلې   او  اتڼونہ  ھغہ  نہ  شتہ نن

چې  وو گرم  بازارونہ  ھغہ  نہ  شتہ

چې مستۍ تہ بہ یاران پکې راغونډ وو

اوس  پہ  مینې  محفلونہ ھغہ  نہ شتہ

 

د رحمان وینا کہ مونږ چرې منلے

د بل لار کې مې کوھی نہ کنستلے

نن بہ مونږ ددې بلا سرہ مخ نہ وو

کہ سبق مونږ د تاریخ نہ آخستلے

 

پہ نصیب کې بہ دې خیر ارو مرو  وو

کہ  دې  گوتې  چرتہ بل ځاې نہ وھلې

بد بہ  ریبی  چې څوک بد کری بېشکہ

د آزار نہ چا  بازار  نہ  دے  موندلې

 

 مسئولان  زمونږہ  ناست  پہ  تماشہ  دی

ښؤونځی زمونږہ  سوزی  خاص  او عام

خداې د داسې مسئولان زمونږہ ورک کړی

  چې د پړانگ خلې کې راضی وی پہ عوام

 

دا چارواکې کہ زمونږ نہ وفا غواړی

آیا بیا بہ ھم د دوې  تر شا  ادودریږو؟

 ددې  ښار امیر بې وسہ څنگہ ښکاری

 آیا  مونږ بہ اوس د سرہ  نہ پوھیږو؟

 

کہ  داعش  یا  ددې  سیمې  طالبان دی

تش  پہ نوم  مسلمانان نور ظالمان دی

 ددې  خلقو  نامہ  ورکہ  ربہ  تہ کړې

ھیڅ  منونی د  رب نہ دی دښمنان دی

 

چی د ښہ وخت ثمراتو باندې پوھ وی

ھغہ څوک بیا پہ ښہ وخت یقین ساتی

ددې کلی یو داؤس ټول کلےړنگ کړو

خو ښہ خلک پہ جوړخت یقین ساتی

 

کہ  ددې  طوفان پہ  گډہ غم  ونہ شو

نو چپې  بہ  ددې ھر کور تہ رسیږی

کہ  مې  مخہ  ددې  ونہ  نیوہ  خلقہ

گنی دې کې بہ د ھرچا کور ړنگیږی

Add comment


Security code
Refresh