تحلیلونه http://pashto.irib.ir Sun, 21 Jan 2018 14:07:50 +0330 ps-af د ملګرو ملتو له تور لېسټه په دائمی توګه د وتلو لپاره د سعودی هڅې http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108411- http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108411- تحلیلونه Tue, 02 Aug 2016 14:32:23 +0430 "په کابل کښې د طالبانو د خونړیو حملو دوام http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108379- http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108379- تحلیلونه Mon, 01 Aug 2016 15:56:22 +0430 د النصره ترهه ګری ډلې د نوم بدلیدا http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108288- http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108288- تحلیلونه Fri, 29 Jul 2016 17:40:04 +0430 د النصره ترهګرې ډلې د نوم بدلیدا له ټکو سره لوبې کول دی . http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108269- http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108269- تحلیلونه Fri, 29 Jul 2016 04:26:00 +0430 له ترهه ګرۍ سره په مبارزې باندې د ایران او پاکستان تاکید http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108262- http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108262- تحلیلونه Thu, 28 Jul 2016 15:40:17 +0430 د افغانستان په خاوره کی د داعش له نفوذ څخه د مخنیوی لپاره له پاکستان څخه غوښتنه http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108225- http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108225- تحلیلونه Wed, 27 Jul 2016 15:23:02 +0430 د اټمی انرجۍ په نړیوال آژانس کی د پټو اطلاعاتو د مطرح کیدو په وړاندی د ایران اعتراض http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108166- http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108166- تحلیلونه Mon, 25 Jul 2016 17:51:29 +0430 د هند ترکنټرول لاندې کشمیر کښې کاربندیز هم هغه شان دوام لری http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108164- http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108164- تحلیلونه Mon, 25 Jul 2016 17:13:42 +0430 په پاکستان کی د شیعیانو مظاهرې http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108092- http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108092- تحلیلونه Sat, 23 Jul 2016 16:26:33 +0430 بحرین د اسلامی ایران پرضد تبلیغاتو ته دوام ورکړی . http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108049- http://pashto.irib.ir/2010-05-09-11-16-57/2010-05-09-11-18-02/item/108049- تحلیلونه Fri, 22 Jul 2016 05:28:53 +0430