Pashto Parstoday دا پاڼه نوره دوام نلری دا په بدله شوه
چهارشنبه, 07 نوامبر 2012 12:03

فارسي زده کړئ ۱۵۷

 

ګلونو اوریدونکو د فارسۍ ژبې د زده  کړې یو بل پروګرام مو درته راوړی دی.  بیا هم ستاسو د روغې سټې په هیله غواړو په دغه پروګرام کې راسره یو څو شیبې ملګرتیا وکړئ.

که تاسو ته زمونږ تیر  پروګرام یاد وي محمد او رامین د خپل ملګري صادق په بلنه  ګلستان ولایت ته تللې دي. ګلستان ولایت د کسپين سمندرګي د څنډې له دریو ولایتونو یو دی  چې د ایران په شمال کې پروت دی.  دا ښیرازه ولایت  له طبیعي ښکلاوو لکه ځنګلونو، تالاوونو، ښکلیو کلیو، او ښایسته ساحلونو  ډک دی.  د صادق د نیکه کور  ګرګان ته نزدې په  زیارت کلي کې دی.  زیارت  یو مشهور کلی دی او د ګلستان یو اکوټوریسټي ځای ګڼل کیږي. دا لرغونی کلی ځینې ابشارونه لري  چې  له پینځلسو میټرو یوې طبیعي ډنډ ته  غورځيږي. د  آبشار خوا وشا ته   له دې امله چې اوبه له ډير لوړ ځایه رالویږي  د اوبو څاڅکي په هوا کې خپاره وي.  د ګلونو او بوټو خوشبویۍ او د ونو شین والي دغه سیمې ته خاص  تاندوالی ورکړی دی.  پر دې سربیره، د کلی زړو جومات او  د امامزاده عبدا... حرم د دغه کلی یوه تاریخي جاذبه ده.  په دغه کلي کې  د ګلستان ولایت یوازینۍ د ګرمو اوبو چینه هم شته ده . د  همدغه جاذبو په وجه  سیلانیان له لیرو او نزدو ښارونو  د دغه کلي کتنه کوي.

محمد ، رامین او صادق اوس د زیارت د آبشار  په خوا کې دي  او له یو بل سره خبرې کوي .  نو د دوي  له خبرو مخکې راځئ چې له معمول سره سم یو څو نوي کلمات درته وړاندې کړو چې د هغوی په خبرو کې استعمال شوې دي.

آبشار. ................. آبشار یا ځړوب

خیلی ................ډیر

زیبا .................ښکلی

 لباس .................. جامه

مرطوب .............. لوند یا لمده

توی می بینی ................. ته وینې.

ذرات ..................ذرې

آب ..................اوبه

 چه طور......................څنګه

هوا ..............هوا

پراکنده  می شوند ................. خورېږي.

جا ................ځای

خوب ..............ښه

 همه جا ...............هر ځای

 سبز ..................شین

 بو ................بوی

ګل ................ګل

آن پر کرده است ................ هغه ډک کړی دی

 اینجا ................دلته

 همیشه ...............همیشه

 این قدر ...................دومره

 خلوت .................. خالي،   په کوم ځای کې چې ګڼه نه وي

 روزها ..................   ورځې

 تعطیل ................چوټي یا رخصتي.

 خانواده ................کورنۍ

 زیاد ................ زیات

 ګردش .................. ګرځیدل

 آنها می آیند ...............هغوی راځي

 حرم ...................حرم

 امامزاده ................امامزاده

 روستا ...............کلی

مکان ................کور

 تاریخی ..................تاریخی

دیدنی ...................د لیدلو

حتما ..................ارو مرو  ضرور

 آنجا ..................هلته

 ما باید برویم ....................مونږ باید لاړ شو .

عجیب ....................عجیبه

حیاط ................انګڼ

خانه ................کور

 روستا ................کلی

 بدون .................  پرته ، بې  له یو شي یا یو کس

دیوار................دیوال

 رسم .............. رسم

رایج.....................دود

 منزل ...............کور

 کوچه ..................کوڅه

مرز............... پوله

مشخص ..............معلوم

آن ندارد................ هغه نه لري.

انګار ................ته وا

 حوض .................. ډنډ

 شیر آب ................ د اوبو   بمبه

 آن قرار دارد ...............هغه پروت دی

 شما دوست دارید .................تاسو خوښوئ.

 ما برویم ...................مونږ لاړ شو.

 آبګرم..................... ګرمې اوبو

 بهتر است ................غوره ده .

 عجله کنید............... بیړه وکړئ.

 کم کم .................. ورو ورو

 تاریک .................تیاره

 چند ................څو

 من عکس می ګیرم................. زه عکس اخلم

 من نمی خواهم ............... زه نه غواړم

 مناظر زیبا ............ ښکلې منظرې

 من از دست بدهم .............. زه له لاسه ورکړم

البته ............. البته

 فردا ............. سبا

 ما می توانیم برویم ..............مونږ تللی شو.

 فرصت .............. فرصت

کم ..................کم

 امروز ............... نن

 همین ................همدا

  ما برویم ................مونږ لاړ شو.

 عزیزانو اوس د زیارت کلي او د هغوې د خواوشا  سیمو  په باب د صادق او محمد خبرو ته پام وکړئ.

محمد ................. این آبشار خیلی زیباست. لباسم  مرطوب  شده است.

محمد ................ دا آبشار ډیر ښکلی دی . جامې مې لمدې شوې دي.

صادق................ می بینی ذرات آب آبشار، چطور در هوا پراکنده می شوند.

صادق.............. وینې چې د آبشار د اوبو څاڅکي څنګه په هوا کې خپریږي.

محمد ................. چه جای خوبي است! همه جا سبز است او  بوی ګل همه جا را پر کرده است . اینجا همیشه اینقدر خلوت است.

محمد ..................   څومره ښکی ځای دی! هر ځای شین دی  او د ګلانو بوی  په هر ځای  خپور دی.  دلته همیشه داسې ګڼه ګوڼه نه وي.

صادق..................نه ، در درزوهای تعطیل، خانواده های زیادی برای زیارت و ګردش به اینجا می آیند.

صادق..............نه، د  رخصتیو په ورځو کې ، ډیرې کورنۍ  د زیارت او چکر لپاره  دلته راځي.

محمد ............... حرم امامزاده هم در همین روستا است؟

محمد ................. د امام زاده   حرم (زیارت)  هم په دې کلي کې دی؟

صادق................... بله ، حرم یک مکان تاریخی و دیدنی است.

صادق ...............هو، دا حرم یو تاریخي او دلیدلو ځای دی.

محمد ................... پس حتما باید به آنجا برویم. عجیب  است حیاط خانه های این روستا بدون دیوار است.

محمد ............... نو ضرور  باید هلته لاړ شو.  عجیبه خبره ده . د دغه کلي  د کورونو انګڼ دیوالونه نه لري.

صادق................. این  از رسوم رایج  در این روستا ست ،. حیاط منازل و کوچه ها مرز مشخصی ندارد.

صادق.................. دا په دغه کلي کې یو  دود   رسم دی. د کورونو غولي او کوڅې   کومې معلومې پولې نه لري.

محمد ................. بله، انګار حوض و شیر آب در کوچه قرار دارد.

محمد .............هو، ته وا د اوبو ډنډ او بمبه په کوڅه کې لګیدلې ده.

صادق................ خوب ، اګر دوست دارید به آبګرم زیارت هم برویم، بهتر است عجله کنید . هوا کم کم تاریک می شود.

صادق..............ښه، که خوښه دې وي د زیارت د تودو اوبو چینې ته به هم لاړ شو، ښه ده چې  لږه تلوار وکړئ ،   ورو ورو تیاره کیږي.

محمد ................. من چند عکس دیګر می ګیرم. نمی خواهم مناظر زیبای اینجا را از دست بدهم.

محمد .................. زه یو څو نور عکسونه اخلم، نه غواړم چې د دې ځای ښکلې منظرې مې له لاسه ووځي.

صادق ................. البته فردا هم می توانیم به آبګرم برویم.

صادق .............. البته سبا هم آبګرم ته تللی شو.

محمد ................ نه فرصت کم  است، بهتر است همین امروز برویم.

محمد .............نه ، وخت کم دی  ښه ده چې همدا نن لاړ شو.

 یو ځل بیا د محمد او  صادق خبرو ته پام وکړئ.

 

محمد ................. این آبشار خیلی زیباست. لباسم  مرطوب  شده است.

 صادق................ می بینی ذرات آب آبشار، چطور در هوا پراکنده می شوند.

 محمد ................. چه جای خوبي است! همه جا سبز است او  بوی ګل همه جا را پر کرده است . اینجا همیشه اینقدر خلوت است.

 صادق..................نه ، در درزوهای تعطیل، خانواده های زیادی برای زیارت و ګردش به اینجا می آیند.

 محمد ............... حرم امامزاده هم در همین روستا است؟

 صادق................... بله ، حرم یک مکان تاریخی و دیدنی است.

 محمد ................... پس حتما باید به آنجا برویم. عجیب  است حیاط خانه های این روستا بدون دیوار است.

 صادق................. این  از رسوم رایج  در این روستا ست ،. حیاط منازل و کوچه ها مرز مشخصی ندارد.

 محمد ................. بله، انګار حوض و شیر آب در کوچه قرار دارد.

 صادق................ خوب ، اګر دوست دارید به آبګرم زیارت هم برویم، بهتر است عجله کنید . هوا کم کم تاریک می شود.

 محمد ................. من چند عکس دیګر می ګیرم. نمی خواهم مناظر زیبای اینجا را از دست بدهم.

 صادق ................. البته فردا هم می توانیم به آبګرم برویم.

 محمد ................ نه فرصت کم  است، بهتر است همین امروز برویم.

 

محمد ، رامین او صادق ورو ورو  د آبشار له څنګه  د زیارت د ګرمو اوبو د چینې په لور روان  شول.  په  زیارت کلي کې  د تودو اوبو څلور چینې دي  او  پکې لامبل او لامبو وهل ډیر خوند کوي.  هغوی په چینې کې له لامبلو  او تفریح وروسته  کلي ته ستانه شول.  اوشپه یې هلته ارام وکړ.  د کلي خلک مهربانه او میلمه  پاله وو.  محمد د کلی له یو بوډا سره  چې د قهوه خانې په څنګ کې ناست و  د هغوی د ددودونو او رسمونو په باره کې خبرې و کړې.  بوډا ګان په دې باور وو چې د دغه کلي د خلکو عمرونه  معمولا اوږده  دي او سبب یې  د دغه ځای صفا هوا او طبیعي خواړه دي.

ځنګلي میوې، خوشبوداره  وریجې،  سره کړې کبان او  ډول  ډول ځایی اچار او شیرینۍ نه هیریدونکې  خوندونه لري.  د امامزاده عبدالله   د ښکلی حرم او د کلي د تاریخی جومات ودانۍ هم د لیدلو وه. 

 هغوی دوه ورځې په زیارت کلي کې پاتې شول .  او بیا محمد او رامین  تهران ته ستانه شول.

هیله  ده چې تاسو هم  ایران ته راشئ او دغه  ښکلي کلي ته په سفر سره له هغه خوند واخلئ.

 

Add comment


Security code
Refresh