Pashto Parstoday دا پاڼه نوره دوام نلری دا په بدله شوه
چهارشنبه, 07 نوامبر 2012 12:04

فارسي زده کړئ ۱۵۸

Amoozish farsi 176

 

ګلونو اوریدونکو وخت مو په خیر هیله ده  د فارسۍ ژبې د زده  کړې له تیرو پروګرامونو مو  استفاده کړې وي .د دغه ټولګې له یوې بلې برخې سره مو په خدمت کې یوو. له مونږ سره اوسئ.

محمد او رامین   له ګلستان ولایته د ستنیدو په لاره کې  له هغه لارې چې  د البرز له لوړو غرونو تیریږي  تهران ته راځي.د هراز په غرنۍ او  پيچلې لاره کې  د  شاتو د مچیو ډیر   ډومبکي (ګبینونه) دي چې په فارسۍ کې ورته کندو وایي. ځای خرڅوونکي په وړو او لویو لوښو سره په لاره کې ناست وي او  په خلکو شات خرڅوي. محمد او رامین هم د دغه ډومبکیو په لیدلوسره  غواړي یو څه شات واخلي.  د ایران په کابو  ټولو سیمو کې شات  تولیدیږي.  ډول ډول شات  په مختلفو خواصو او ځانګړتیاوو سره .  پخوا به ایرانیانو له شاتو د  خوړو په  توګه استفاده کوله.  پر دې سربیره، دهغې له درملیزو خواصو هم خبر وو.  ایرانیانو له شاتو د زخم لپاسه د پټۍ  په توګه  استفاده کوله.  هغوی په عفوني ناروغیو او زکام یا یخنۍ وهلو ، د ساه په ناروغیو او  د معدې په ناروغیو کې هم له شاتو استفاده کوله.  ایرانیانو په مختلفو سیمو کې چې  له ګلونو او معطرو بوټو ډک دي شات تولیدوي. نن سبا هم په ایران کې دشاتو مچیو پالنه  یوه کار دی چې په ډیرو کلو کې  دود دی.

عزیزانو مخکې له دې چې د محمد او رامین خبرې در ته واورو یو څو نویو ټکیو ته پآم وکړئ او ذهن ته یې وسپارئ.

   سلام ............... السلام علیکم

 آقا....................  ښاغلی (ښاغلیه)

خوش آمدید.................... په خیر راغلې . ښه راغلاست .

شما بفرمایید میل کنید..................مهرباني وکړئ وخورئ.

عسل ..................شات یا ګبین

خودتان ...................تاسو په خپله

شما تولید می کنید.............تاسو جوړوئ.

دویست................... دوه سوه

کندو......................  ډومبکی 

انواع ................ډول ډول

ما تولید می کنیم..................مونږ یې تولیدوو.

رنګ ...............رنګ

متفاوت ................مختلف

ګل ..................ګل

 آن تهیه شده است................. هغه برابر شوی دی.

آویشن................... ( آویشن یو ډول درملیز بوټی)

جنګلی ...............ځنګلی

 شیشه .................. شیشه

کوچک ...............وړوکی

کوهی ..............غرنی

به خاطر ...............  په وجه

نوع .......................  ډول

آن تغییر می کند ............... هغه بدلون مومي.

دارو ................ درمل یا دارو

 در د ................ درد

بخورید.................... وخورئ.

جوان ....................... ځوان

 بمانید .................. پاتې شئ

یعنې ................یعنې ، مطلب دا چې

خوردن ....................خوړل

پیر ................بوډا

 ما نمی شویم ...................مونږ  نه کیږو

 ابن سینا................. ابن سینا

کتاب قانون................. د قانون کتاب

 او نوشته است ..................هغه لیکلی دی.

جواني...............ځواني

طولانی ............اوږد

حافظه ..............حافظه ، یادداشت 

قوی ............... پیاوړې

درد ................... درد

آن برطرف می کند .................هغه لرې کوي.

دو ..................دوه

ظرف .............. لوښی

خوب ............... ښه

شما بدهید.................تاسو  ورکړئ

ما شاید بمانیم................... مونږ ښایي پاتې شو.

همیشه ..................تل ، همیشه

 دوستانو اوس د محمد او د شاتو د خرڅوونکي خبرو ته ستاسو پام راغواړو اول یې فارسي او ورسره یې پښتو ژباړې ته پام و کړئ.

محمد ............... سلام

محمد ................ السلام علیکم

فروشنده ................... سلام آقا، خوش آمدید. بفرمایید از این عسلها میل کنید.

خرڅوونکی ................. وعلیکم سلام ، ښاغلیه، ښه راغلاسته ، مهرباني وکړئ  له دغو شاتو  وڅکئ.

محمد .................... متشکرم ، شما خودتان عسل تولید می کنید؟

محمد ..................مننه کوم ، تاسو په خپله شات جوړوئ؟

فروشنده ............... بله، ما بیشتر  از دویست کندو داریم  و انواع عسل تولید می کنیم.

خرڅوونکی ............هو، مونږ تر دوو سوو زیات  ډومبکي یا ګبینونه لرو او ډول ډول شات جوړوو.

محمد ................... چرا رنګ این عسلها متفاوت است؟

محمد ..................ولې د دغو شاتو رنګونه بدل بدل  دي؟

فروشنده ...............  این عسلها از ګلهای مختلف تهیه شده است. مثلا این عسل آویشن است. آن عسل  ګلهای جنګلی است. این شیشه  کوچک هم عسل ګلهای کوهی است.

خرڅوونکی................. دا شات له مختلفو ګلونو جوړ شوې  دي. مثلا ، دا د آویشن بوټي شات دی.  دا  بیا  د ځنګلي  ګلونو  شات دي او دا وړوکی بوتل   د غرنیو ګلونو شات دي.

محمد .................  پس رنګ عسلها بخاطر نوع ګلها تغییر می کند؟

محمد ............... نو د شاتو رنګ د ګلونو د  ډول   په وجه بدلیږي؟

فروشنده...................... بله ، عسل  داروی دردهای مختلف است. عسل  بخورید تا جوان بمانید.

خرڅوونکی ..............هو، شات د مختلفو دردونو درمل دي . شات خورئ چې ځوان پاتې شئ.

محمد ................... یعنی با خوردن عسل پیر نمی شویم؟

محمد .................یعنې د شاتو په خوړلو سره به نه بوډاګان کیږو؟

فروشنده ..................  ابن سینا در کتاب قانون نوشته است: عسل جوانی را طولاني، حافظه  را قوی و درد را برطرف می کند.

خرڅوونکی ............... ابن سینا په قانون کتاب کې لیکلې دي: شات ، ځوانوي اوږدي، حافظه پیاوړې کوي او  دردونه لیرې کوي.

 محمد ............... پس دو ظرف عسل  خوب بدهید، شاید برای همیشه جوان بمانیم.

محمد .................نو په دوو  لوښو ( بوتلو) کې شات راکړه ، ښایي د همیشه لپاره  ځوان  پاتې شو.

 دوستانو اوس  یو ځل بیا د محمد او خرڅوونکي خبرو ته پام وکړئ دا ځل  ورسره پښتو ژباړه نه لرو نو د فارسۍ  جملو ته یې ښه  پام وکړئ.

محمد ............... سلام

 فروشنده ................... سلام آقا، خوش آمدید. بفرمایید از این عسلها میل کنید.

 محمد .................... متشکرم ، شما خودتان عسل تولید می کنید؟

 فروشنده ............... بله، ما بیشتر  از دویست کندو داریم  و انواع عسل تولید می کنیم.

 محمد ................... چرا رنګ این عسلها متفاوت است؟

 فروشنده ...............  این عسلها از ګلهای مختلف تهیه شده است. مثلا این عسل آویشن است. آن عسل  ګلهای جنګلی است. این شیشه  کوچک هم عسل ګلهای کوهی است.

 محمد .................  پس رنګ عسلها بخاطر نوع ګلها تغییر می کند؟

 فروشنده...................... بله ، عسل  داروی دردهای مختلف است. عسل  بخورید تا جوان بمانید.

 محمد ................... یعنی با خوردن عسل پیر نمی شویم؟

 فروشنده ..................  ابن سینا در کتاب قانون نوشته است: عسل جوانی را طولاني، حافظه  را قوی و درد را برطرف می کند.

 محمد ............... پس دو ظرف عسل  خوب بدهید، شاید برای همیشه جوان بمانیم.

 

 محمد او خرڅوونکي د دډول ډول شاتو په هکله له یو بل سره خبرې وکړې .  خرڅوونکي د شاتو او دهغې د خواصو په هکله ډیر معلومات لرل.  هغه د شاتو د معجزه ډوله خاصیتونو او  له هغې په استفادې  کولو د قران  ټینګار ته اشاره وکړه  او ډیر په زړه پورې ټکي یې  بیان کړل.  هغه محمد ته یاودنه وکړه چې که غواړې همیشه  سلامت  پاتې شې  هره ورځ سهار  د یوې کاشوغې شاتو او  تازه لیمبو   یو کلاس شربت څښه . دا شربت هم مزیدار او  خوږ  دی او هم ډیر میکروب ضده  خواص لري.  محمد او رامین  د آویشن او ځنګلي  شاتو دوه بوتله واختسل  او  رامین هم  د ښو شاتو یو ډک لوښی واخسته .  ډوډۍ ،کوچ او شات او ورسره یوه ګیلاش پۍ یا چای د ایرانیانو  د خوښې سبناری یا ناشته ده . تاسو هم دغه   سبناری تجربه کړئ ، ضرور به خوند درکړي.

تر بل پروګرامه مو په لوی خدای سپارو.

  

Add comment


Security code
Refresh